Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII
NAUK MEDYCZNYCH

18.05.2017

Nieobecność na dyżurze


Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 22 maja nie będę dyżurować w Zakładzie, ponieważ w tym dniu o godz. 10.00 w Coll. Historicum przy ul. Umultowskiej 89D (sala 2.19) wygłoszę wykład dla Grupy Antropologii Medycznej zatytułowany "Mity i leki".

W sprawach pilnych proszę o mail lub telefon do sekretariatu.

dr hab. Anita Magowska prof. UM

26.03.2017

Sukcesy studentów


O nagrodach dla magistrantów Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych informujemy w zakładce "Sukcesy studentów". Zapraszamy do lektury!

26.03.2017

Dziękujemy studentom


Dziękujemy studentom, którzy uczestniczyli w ankietyzacji i oceniali realizowane przez Katedrę i Zakład Historii Nauk Medycznych zajęcia dydaktyczne. Dziękujemy za pozytywne komentarze, obiecujemy uwzględnić uwagi krytyczne.

Top