Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII
NAUK MEDYCZNYCH

29.05.2017

Zgłoszenia na Konferencję o wczesnonowożytnej medycynie, historii naturalnej i filozofii przyrody...


Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń indywidualnych (wystąpienia dwudziestominutowe lub
postery) oraz paneli tematycznych składających się z trzech wystąpień powiązanych tematycznie (panel półtoragodzinny) w terminie do 21 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje w zakładce: Konferencja "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII w.): Miejsca spotkania, miejsca konfliktu"

26.03.2017

Sukcesy studentów


O nagrodach dla magistrantów Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych informujemy w zakładce "Sukcesy studentów". Zapraszamy do lektury!

26.03.2017

Dziękujemy studentom


Dziękujemy studentom, którzy uczestniczyli w ankietyzacji i oceniali realizowane przez Katedrę i Zakład Historii Nauk Medycznych zajęcia dydaktyczne. Dziękujemy za pozytywne komentarze, obiecujemy uwzględnić uwagi krytyczne.

Top