Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Poznań, 2019

W dniach 10-12 października 2019 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (dawniej - Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji).

Główny organizator: Katedra i Zakład Historii Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Sekretariat: inż. Ewa Wojtaszek, tel. + 61 854 72 42, wojtasz88@gmail.com

TERMINY: zgłoszenie na załączonym formularzu do 15 czerwca br., zawiadomienia o przyjęciu referatu lub posteru będą wysyłane sukcesywnie, najpóźniej 20 czerwca br., ostateczny termin wniesienia obniżonej opłaty zjazdowej - 30 czerwca br.

Potrzebne informacje znajdują się w poniższych linkach:

Komunikat 1 XXV Zjazd PTNM 2019

XXV Zjazd PTHNM Formularz zgłoszeniowy

zasady przygotowania streszczenia XXV Zjazd PTHNM

Zasady publikacji tekstu XXV ZJAZD PTHNM

RODO

 UWAGA: poza formularzem zgłoszeniowym trzeba podpisać elektronicznie i wysłać (w przypadku braku podpisu elektronicznego pocztą tradycyjną na adres: Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań) "RODO"Top