Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

20.07.2023

SKN Historii Nauk Medycznych zaprasza!


Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów do Studenckiego Koła Naukowego Historii Nauk Medycznych.

 

Opiekun: dr n. farm. Piotr Skalski

Przewodnicząca: Dobrosława Wiśniewska

Kontakt: s89387@student.ump.edu.pl

25.05.2023

Botanika łączy pokolenia


Zapraszamy na krótką sesję naukową "Botanika łączy pokolenia", które odbędzie się w czwartek 29 czerwca o godz. 13.00 w Czytelni NOVA w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 14/16.

Program:

 Dyrektor Biblioteki UAM dr. Małgorzata Dąbrowicz: Powitanie uczestników

Prof. Jacek Żurada, Alina Łosińska: Dlaczego przedrukowaliśmy podręcznik z 1932 r. „Botanika: Kurs ogólny”

Prof. Jaromir Budzianowski: O profesorze Janie Dobrowolskim (1886-1958)

Prof. Anita Magowska:  Studenci Wydziału Farmacji UP w międzywojennym Poznaniu

Dr Anna Budzianowska, dr hab. Małgorzata Kikowska: Prezentacja przewodnika „Botanika Farmaceutyczna”

25.05.2023

Nagroda za najlepszą pracę doktorską dla dr. Piotra Skalskiego


Zawiadamiamy, że jedną z trzech nagród głównych w XIX Konkursie Urzędu Miasta Poznania na najlepszą pracę doktorską i magisterską (2023 r.) otrzymał dr n. farm. Piotr Skalski, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP, za rozprawę "Uwarunkowania i zakres produkcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" w latach 1961-1998" (promotor: prof. Anita Magowska). Na konkurs wpłynęło 79 prac: 37 magisterskich i 42 doktorskie. Prace oceniła kapituła złożona z przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni. Nagrodę główną za pracę doktorską otrzymał też dr Kamil Sip z naszej Uczelni.

 

obrazek,pic1

 

Kapituła uzasadniła, że rozprawa dr. Piotra Skalskiego "ma charakter pionierski, wpisując się w obszar dziejów gospodarczych Poznania wcześniej mało rozpoznany, jakim jest historia miejscowego przemysłu farmaceutycznego po II wojnie światowej. Praca, oparta o solidną podstawę źródłową (z wykorzystaniem trudno dostępnych źródeł archiwalnych) wypełnia lukę w wiedzy o jednym z największych poznańskich producentów i pracodawców, jakim były PZF "Polfa", przez kilka dekad stanowiących jedną z ikon i dumę stolicy Wielkopolski. Rozprawa stanowi istotny wkład do historii tej gałęzi gospodarki".

07.10.2021

II nagroda dla dr Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej


Miło jest nam przekazać, że w Konkursie Polskiego Towarzystwa Historycznego na Książkę Roku 2020 nagrodę drugą otrzymała monografia "Dżuma w Toruniu w trakcie III wojny północnej" dr Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej.


9788373068582

02.09.2021

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych


Zjazd PTHNM Komunikat nr 1

W dniach 21-23 września 2022 r. w Bydgoszczy odbędzie się XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych "Medycyna - przemiany - procesy". Współorganizatorzy: Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 18 lipca 2022 r. na adres: bydgoska.szkola.historii@wp.pl.
Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 1 sierpnia 2022 r.
Opłata zjazdowa wynosi 400 zł dla pracowników naukowych, 350 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 200 zł dla studentów i obejmuje materiały zjazdowe, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej (20 punktów MNiSW dla każdego autora).
Do druku będą skierowane prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.
Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. W przypadku wystąpienia problemu pandemii zjazd odbędzie się w trybie online.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy bydgoska.szkola.historii@wp.pl

 

<< NowszeStarsze >>
Top