Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Dyżury i kontakt

Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań
Tel./fax: +48 61 854 72 41/2
e-mail: wojtasz@ump.edu.pl

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Anita Magowska (kierownik Katedry)
dyżur: pok. 1.04, poniedziałek: 8.00-9.00
oraz po umówieniu, tel. 61 854 72 42/1, e-mail: vesalius@ump.edu.pl

dr med. Halina Bogusz (adiunkt)
dyżur: pok. 1.37b środa godz. 9.00-10.00
e-mail: halina.bogusz@ump.edu.pl
 
dr med. Sebastian Kliwicki (adiunkt)
dyżur: pok. 1.06a, po umówieniu mailem
e-mail: kliwicki@wp.pl

 dr med. Michał Owecki (adiunkt)

      dyżur: pok. 1.37a, wtorek: godz. 8.00-10.00
e-mail: michal.owecki@gmail.com
 
dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Falkowska (adiunkt)
dyżur: wtorek: godz. 9.00-10.00
e-mail: pekackafalkowska@ump.edu.pl
 
dr n. farm. Piotr Skalski (adiunkt)
       dyżur: pok. 1.37a, poniedziałek: godz. 9.00-11.00
       e-mail: skal.p@ump.edu.pl
 
Top