Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

prof. dr hab. Anita Magowska

 

 Magowska

 E-mail: vesalius@ump.edu.pl

Tel. 61 854 72 41/2

dyżur: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne, pok. 1.04

poniedziałek godz. 9.00-10.00

Wykształcenie:

Absolwentka studiów farmaceutycznych w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy „Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej” (Instytut Badań Literackich PAN, 1993, promotor prof. Andrzej Paczkowski); habilitacja: „Badania leków roślinnych w II Rzeczypospolitej. Geneza, determinanty, problematyka i praktyka eksperymentalna”(AM w Poznaniu, 2001). Profesor nauk humanistycznych od 2017 r.

Zatrudnienie:

Od 1988 r. pracownik naukowy w Zakładzie Historii Nauk Medycznych (od 2007 r. Katedra) Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Poznaniu, od 2009 r. kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych .

Staże naukowe:

2003, 2004: Wellcome Institute for the History of Medicine (Londyn)

2005-2009: Phoenix Thematic Network EU

2007: CUAMM Padwa (Włochy) - “Equal opportunities for health: action for development”

2013: Akademia Medyczna w Witebsku (Białoruś) – staż krótkoterminowy

Aktywność w towarzystwach naukowych:

2017-: przewodniczaca Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha

2016-:  prezes Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych

2009-:     wiceprezydent, International Academy for the History of Pharmacy

2001-:     akademik, International Academy for the History of Pharmacy

2011-2013   wiceprzewodnicząca Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny

Ponadto: przewodnicząca Komisji Farmaceutycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, członek Komisji Historii Nauk Przyrodniczych i Komisji Historii Medycyny PAN

Czasopisma:

Redaktor naczelny czasopisma „Acta Medicorum Polonorum”

Członek Rady Naukowej „Czasopisma Aptekarskiego”

Zakres zainteresowań naukowych:

Teoria i praktyka medycyny w XIX wieku, historia leku roślinnego, migracje i epidemie w XX w., lituanistyka, historia prasy

Ważniejsze publikacje z lat 2010-2015:

Artykuły:

 1. Anita Magowska, Jan Piltz (1870-1930), Neurol. 2015: Vol. 262, nr 4, s. 1099-1100.
 2. Heldur Sander, Toivo Meikar, Anita Magowska, The learned gardeners of the Botanical Gardens of the University of Tartu and their activities (1803-1918). Acta Balt. Hist. 2014, 2 (1), 53-110.
 3. Anita Magowska, The unwanted heroes: war invalids in Poland after World War I. Hist. Med. Allied Sci. 2014, 69 (2), 185-220.
 4. Anita Magowska, Discovering herbalism through art. Plants in Polish symbolic painting (1890-1914). Herba Polonica 2014, 60 (3), 89-100.
 5. Anita Magowska, Musu Lietuva czy Nasza Litwa? Retoryka dwóch nacjonalizmów na łamach czasopism o Litwie wydawanych przed I wojną światową. Zeszyty Prasoznawcze 2014, 57 (4), 760-771.
 6. Anita Magowska, Halina Bogusz, Z dziejów Sanatorium św. Elżbiety w Poznaniu i jego właścicielek. Acta Med. Pol. 2014, 4, 63-78.
 7. Anita Magowska, Wandering spleen: A medical enigma, its natural history and rationalization. World J. Surg. 2013, 37 (3), 545-550.
 8. Anita Magowska,The fight against cancer in Poland before 1939. Estudos do Seculo XX 2012 (12), 335-346.
 9. Anita Magowska, Życie codzienne polskich lekarzy w służbie Rosji w XIX w. w świetle ich listów. Kwart. Hist. Kult. Mater. 2013, 61 (3), 423-434.
 10. Anita Magowska,Kształtowanie się położnictwa jako dziedziny medycyny naukowej w Wilnie w latach 1781-1842. Medycyna Nowożytna 2013, 15 (1), 91-110.
 11. Anita Magowska, Manifest nowej szkoÅ‚y wiedeÅ„skiej, czyli choroba i jej leczenie według Józefa Dietla. Acta Med. Pol. 2013, 3, 141-146.
 12. Anita Magowska, Samoleczenie w wersji dziewiętnastowiecznej. Czas. Apt. 2013, 21, 6-7, 60-64.
 13. Anita Magowska, Jedność - wileńska osobliwość prasowa z 1862 roku. Zeszyty Prasoznawcze 2012, 55 (3), 117-121.
 14. Anita Magowska, Surgery, fame, and misfortune: the life of Bronisław Kader. World J. Surg. 2012, 36, 1998-2002.
 15. Anita Magowska, Seweryn GaÅ‚Ä™zowski wÅ›ród polskich uchodźców w Paryżu w poÅ‚owie XIX w. Acta Med. Pol. 2012 (2), 115-121,
 16. Anita Magowska, A doctor facing turbulent times: Antoni Tomasz Jurasz, citizen of the world. World J. Surg. 2011, 35, 2167-2171.
 17. Anita Magowska, Życie codzienne poznaÅ„skich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości. Kwart. Hist. Kult. Mater. 2011, 59, 139-148.
 18. Anita Magowska, Przerwana kadencja rektorska Stefana Dąbrowskiego w świetle dokumentów archiwalnych. Acta Med. Pol. 2011, 1, 141-153.
 19. Anita Magowska, Piotr Paweł Berezowski (1770-1834), lwowski lekarz i filantrop.
  Acta Med. Pol. 2011, 1, 7-12.
 20. Anita Magowska, Dawne aptekarstwo polskie w świetle spraw sądowych toczących się od XIV do XVII w. Farm. Pol. 2010, 66, 773-778.
 21. Leon Drobnik, Anita Magowska, The past and new connections between Polish and Turkish medicine anaesthesiologists look towards the future. Anestezivol. Reanim. Dernegi Dergisi, 2010, 38 (3), 165-175.

 Książki:

 1. Anita Magowska,Elżbietanki w Polsce Ludowej, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, red. B. Urbanek, Warszawa: Wydawnictwo Astra, 2013, s. 217-232.
 2. Anita Magowska, Iluzoryczność technologii medycznych na przykł‚adzie walki z rakiem w Polsce w latach 1921-1952, [w:] Medycyna a technologia / Medizin und technologie, A. Magowska, F. Dross, Poznań: Wydawnictwo UMP, 2012, s. 213-228.
 3. Anita Magowska. Praktyka zawodowa polskich lekarzy podczas I wojny światowej ..., in: Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Serie: Medizingeschichte im Kontext. Bd 17, ed. U. Caumanns, F. Dross, A. Magowska. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2012, s. 398-411.
 4. Anita Magowska, Analityka medyczna jako element polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce w latach 1918-1939, [w:] Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. B. Urbanek. Warszawa: Oficyna Wyd. Aspra-JR 2011, s. 207-211.
 5. Anita Magowska, "Analityka bez przyszłości" - problemy diagnostyki laboratoryjnej w Polsce w latach 1945-1979, [w:] Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. B. Urbanek. Warszawa: Oficyna Wyd. Aspra-JR 2011, s. 277-284.
 6. Anita Magowska, The mentally ill as a vulnerable population: Polish charitable organizations and the development of psychiatric care in Congress Poland before 1914, [w:] Health Institutions at the Origin of the Welfare Systems in Europe, ed. Pilar Leon Sanz. Pamplona (Spain) 2010, s. 151-166.
 7. Anita Magowska (red.), 90 lat studiów lekarskich w Poznaniu. Ludzie, czas, miejsca. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMiKM 2010.
 8. Anita Magowska, Heliodor Święcicki - a pioneer of anaesthetization of labour, [w:] International textbook of obstetric anaesthesia and perinatal medicine. Principles and practice. Warsaw 2010, s. 11-13.
 9. Anita Magowska, Poznański Wydział Farmaceutyczny w latach 1919-2009: od wiedzy o leku do optymalizacji farmakoterapii, in: Uroczystość 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, red. E. Grześkowiak et al. Poznań: Wydaw. Nauk. UMiKM 2010, s. 81-89.

 

Top