Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Falkowska

dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Falkowska

E-mail: pekackafalkowska@ump.edu.pl

Tel. 61 854 71 27

Fax. 61 854 72 42

dyżur: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, pok. 1.02

w dniach 8 X - 17 XII 2021: piątek godz. 10.30-11.30

od 20 XII: poniedziałek godz. 14.30-15.30

Top