Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

dr n. med. Halina Bogusz

Bogusz 2017

E-mail: halina.bogusz@gmail.com

Tel./Fax. 61 854 71 49

Dyżur:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, Pracownia, do której wchodzi się przez Czytelnię Katedry Historii i Filozofii Nauk Medycznych
 
środa, godz. 9.00-10.00

 

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania jakością – Wyższa Szkoła Bankowa

Zatrudnienie

Od 2010 asystent w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poprzednio: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego. Do czasu zatrudnienia w Zakładzie Historii Nauk Medycznych zajmowała się przede wszystkim zarządzaniem jakością. W latach 2004-2012 pełniła funkcje pełnomocnika ds. zarządzania jakością Szpitala Przemienienia Pańskiego, którego bogata historia skłoniła ją do zainteresowania historią szpitalnictwa. Zaangażowanie w zarządzanie Hospicjum Palium – pierwsze w Polsce hospicjum w strukturach publicznej opieki zdrowotnej zainspirowało do badań nad historią polskiego ruchu hospicyjnego i początkami medycyny paliatywnej w Poznaniu i Wielkopolsce.

Główne zainteresowania badawcze:

historia opieki paliatywnej i opieki nad umierającymi, problematyka śmierci w medycynie, historia szpitalnictwa, zarządzanie jakością

Wybrane publikacje:

Szpital Przemienienia Pańskiego. Przeszłość i teraźniejszość dla przyszłości. 1823-2003, (współredaktor wspólnie z: Szczepanem Coftą, Bożeną Raszeją-Wanic, Katarzyną Zagórską i Rafałem Staszewskim), Poznań 2003.

Kazimierz Hołoga (1913-1958),wielkopolski chirurg, „Acta Medicorum Polonorum”, 2011, 1 s. 19-22.

Czy powstanie medycyny paliatywnej było antidotum na medykalizację śmierci?, „Medycyna Paliatywna”, 2012; 1: 47–52

(z Jackiem Łuczakiem) Historia opieki paliatywnej w Wielkopolsce. Część I. Dwa nurty poznańskiej opieki paliatywnej, „Medycyna Paliatywna” 2012; 2: 95–99.

(z Aleksandrą Kotlińską-Lemieszek i Jackiem Łuczakiem), Historia opieki paliatywnej w Wielkopolsce. Część II., Edukacja w poznańskim ośrodku akademickim 1988–2002, „Medycyna Paliatywna” 2013; 5(3): 129–135

(z Anitą Magowską), Z dziejów Sanatorium św. Elżbiety w Poznaniu i jego właścicielek, „Acta Medicorum Polonorum” 2014, 4, s. 63-78.Top