Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

dr n. farm. Piotr Skalski

dr n. farm. Piotr Skalski

e-mail: skal.p@ump.edu.pl

tel. + 48 61 854 72 44

dyżur: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, Pracownia, do której wchodzi się przez Czytelnię Katedry

poniedziałek: godz. 9.00-11.00

 
Top