Poznan University
of Medical Sciences

DEPARTMENT
OF THE HISTORY
AND PHILOSOPHY
OF MEDICAL SCIENCES

Dr. Katarzyna Pękacka-Falkowska

 

 Pękacka_Falkowska 1

 

Dr. Katarzyna Pękacka-Falkowska

E-mail: pekackafalkowska@ump.edu.pl

Tel. 61 8547245

Fax. 61 8547242

Academic Profile:

I studied History and Sociology at the Nicolaus Copernicus University (ToruÅ„), Freie Universiät (Berlin), and „Artes Liberales” Academy/Warsaw University. In 2012 I recived my PhD cum laude in Early Modern History, under the supervision of Prof. Krzysztof Mikulski. The PhD thesis was entitled “The Great Plague of Thorn during the Third Northern War as a fait social total”.

 

Current Position::

Assistant Professor (Pl. adiunkt)

 

Major Awards & Prizes

2013: Prime Minister of the Republic of Poland Prize for the PhD

2013: Prof. Tadeusz Brzeziński Prize for the PhD

 

Selected Fellowships&Scholarships

I was a holder of various scholarships from e.g. Herder-Institut Marburg, Bavarian State Chancellery, Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, Institute of International Sociology of Gorizia, and Polish Historical Mission.

 

Memberships&Affiliations

Member of the Executive Committee of Polish Society for the History of Medicine and Pharmacy

Member of Die Deutsch-Polnische Gesellschaft für Geschichte der Medizin and the Polish Historical Society

Member of the editorial board of “Acta Medicorum Polonorum” and “KLIO. Czasopismo poÅ›wiÄ™cone dziejom Polski i powszechnym”

 

Main Research Interests:

history of medicine and science in the Polish-Lithuanian Commonwealth (16th–18th centuries), social history of Royal Prussia, natural philosophy (17th–18th centuries), history of epidemics, editing historical sources

 

Selected Publications

 

Books

(co-author: B. Drzewiecki) Historia Parku Miejskiego w Toruniu w latach 1817/1818–1939, Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń„ 2012, ISBN 978-83-927097-0-1, pp. 260

Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu na przykładzie działań administracyjnych i leczenia, Toruń„ 2009, ISBN 978-83-7611-521-4, pp. 216

 

Articles & Book Chapters

Die Thorner evangelischen Protestanten gegenüber der Pest im Jahr 1708 am Beispiel der PredigtDer christliche Patient”, [in:] Die evangelischen in Thorn (16.-20. Jahrhundert), Studiensammlung unter der Redaktion von Jarosław Kłaczkow und Agnieszka Zielińska, Thorn 2014

Dyscyplinowć i pomagać – toruńskie akuszerki miejskie w XVIII wieku (kilka uwag na marginesie przysiąg i porządków akuszerskich), “Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (i Kulturą) Medyczną”, 2013, Vol. 19

Parousia of Sensuousness (on the Conception of Sinnlichkeit in Ludwig Feuerbach’s Writings), “Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, 2013, Vol. 12

 

Translations

(co-authors: W. Duży, T. Falkowski, P. Hanczewski) Bernard O’Connor, Historia Polski [History of Poland], ed. P. Hanczewski, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60959-22-0, pp. 680

G.W. Leibniz, Rozmyślania nad powołaniem w Niemczech akademii tudzież towarzystwa, rozwijającego nauki i sztuki [Bedenken von Aufrichtung einer Akademie oder Societät in Deutschland zu Aufnehmen der Künste und Wissenschaften]; Szkic do rozmyślań nad powołaniem w Niemczech towarzystwa rozwijającego nauki i sztuki [Grundriß eines Bedenkens von Aufrichtung einer Sozietät in Deutschland zu Aufnehmen der Künste und Wissenschaften], [in:] Empiryczne postawy i obrzeża filozofii przyrody w XVII wieku, ed. A. Grzeliński, J. Żelazna, Toruń„ 2014

Idem, O sposobie udoskonalenia medycyny [Directiones ad rem medicam pertinentes], “Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 2013, T. 24

T. Lemke, Strefa nierozróżnialnoś›ci. Krytyka Agambenowskiej koncepcji biopolityki; www.recyklingidei.pl/lemke_strefa_nierozroznialnosci

 

Popularisation of Arts&Humanities 

I co-operated with e.g. The Museum of King Jan III’s Palace at Wilanow (Silva Rerum Project/Passage to Knowledge), Porta Posnania, Centre of Contemporary Art “Znaki Czasu”, and Nicolaus Copernicus Thorunensis Portal

Top