Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Klasztor w polskiej niepodległości

05.11.2017

Do końca stycznia 2018 r. można zgłaszać udział w konferencji "Klasztor w polskiej niepodległości", Tarnów, 13-16 IX 2018 r.
Problematyka m.in.: stosunek władz państwowych do zakonów ok. 1918 r., Kościoła powszechnego (w tym papiestwa); Kościoła polskiego (w tym poszczególnych biskupów); partii i stronnictw politycznych; zaborców w latach 1914-18; pierwszych rządów Polski; władz państwa litewskiego (i niepowstałego ukraińskiego), stosunku władz centralnych zakonów do kwestii niepodległości Polski i roli ich zakonów w tym procesie oraz w niepodległej Polsce.
Organizatorem jest prof. Marek Derwich (derwich@gmail.com)

<< Wstecz

Top