Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Promocje naukowe

15.11.2019

18 czerwca 2019 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Dorobek naukowy poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego w zakresie wiedzy o leku roślinnym w latach 1990-2015” studentka V roku kierunku farmacja - Pani Adrianna Janowicz. Kierownikiem pracy była prof. Anita Magowska.

 

13 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. farm. Jerzego Waliszewskiego pt. "Aptekarstwo stargardzkie do 1945 r.". Promotorem była prof. Anita Magowska.

 

9 kwietnia 2019 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Anny Bitner-Łukowskiej pt. "Polska prasa farmaceutyczna w latach 1989-2004". Promotorem była prof. Anita Magowska.

 

<< Wstecz

Top