Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego

03.12.2019

W Kalczunach na Białorusi zorganizowana została konferencja naukowa z okazji 251 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, urodzonego w okolicy Żnina wybitnego biologa i lekarza, którego kult szerzył prof. Adam Wrzosek, założyciel Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Przed rozpoczęciem obrad ks. Jan Puzyna odprawił w intencji zmarłego uczonego i jego rodziny Mszę św. w kaplicy cmentarnej w Horodnikach. Następnie zebrani nawiedzili kryptę grobową, w której pochowany jest syn Jędrzeja, Józef Śniadecki wraz z rodziną, oraz udali się do grobu Jędrzeja Śniadeckiego, by złożyć tam wieńce i kwiaty.

Podczas uroczystości polskich historyków medycyny reprezentowała prof. Anita Magowska, obecny kierownik katedry założonej w 1920 roku przez prof. Adama Wrzoska, która w języku rosyjskim wygłosiła referat dotyczący związków Jędrzeja Śniadeckiego z Wielkopolską.
wokół grobu Jędrz Śniadkwiaty dla J Ś<< Wstecz

Top