Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Acta Medicorum Polonorum

25.05.2020

AMP_9_2019.okładka

Na stronie www.actamedicorum.ump.edu.pl można zapoznać się z treścią wydawanego od 2011 r.  czasopisma "Acta Medicorum Polonorum". W numerze z 2019 r. polecamy szczególnie atykuł prof. Andrzeja Obrębowskiego i współautorów zatytułowany "Refleksje nad »Przysięgą i przykazaniem Hipokratesowym«" Władysława Szenajcha, a także mgr Wiktorii Koszudy rys historii diagnostyki laboratoryjnej na ziemiach polskich w okresie zaborów.

<< Wstecz

Top