Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych

02.09.2021

Zjazd PTHNM Komunikat nr 1

W dniach 21-23 września 2022 r. w Bydgoszczy odbędzie się XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych "Medycyna - przemiany - procesy". Współorganizatorzy: Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do 18 lipca 2022 r. na adres: bydgoska.szkola.historii@wp.pl.
Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie podana najpóźniej 1 sierpnia 2022 r.
Opłata zjazdowa wynosi 400 zł dla pracowników naukowych, 350 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 200 zł dla studentów i obejmuje materiały zjazdowe, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej (20 punktów MNiSW dla każdego autora).
Do druku będą skierowane prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.
Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania. W przypadku wystąpienia problemu pandemii zjazd odbędzie się w trybie online.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy bydgoska.szkola.historii@wp.pl

 

<< Wstecz

Top