Poznan University
of Medical Sciences

DEPARTMENT
OF THE HISTORY
AND PHILOSOPHY
OF MEDICAL SCIENCES

Prof. Anita Magowska

                                                                            Magowska

Prof. Anita Magowska   

E-mail: anitamagowska@yahoo.com

Tel. + 48 61 8547241/2

Fax. + 48 61 8547242

 

Educational background:

Master of Pharmacy at the Faculty of Pharmacy, Medical Academy in Poznań, Poland

Doctor of Philosophy in History at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Habilitation at the Faculty of Pharmacy, Medical Academy in Poznań (Thesis: Researches on plant-derived medicines in interwar Poland. The origin, determinants, topics, and experimental practice)

Professional experience:

Associate Professor, Head of the Department of History of Medical Sciences, Poznań University of Medical Sciences, Poland

Fellowships and international collaboration:

2003, 2004: Wellcome Institute for the History of Medicine, University College London

2007: CUAMM Padua, Italy, project “Equal opportunities for health: action for development”

2005-2009: PHOENIX Thematic Network

2013: Medical Academy in Vitebsk, Belarus (short-term stay)

Learned societies:

2015: member, Polish Studies Association

2001-2015:     Academician, the International Academy for the History of Pharmacy

2009-2015:     Vice-president, the International Academy for the History of Pharmacy

Research interests:

Theory and practice of the nineteenth-century medicine; history of vulnerability: history of herbalism; migration and epidemics in the 20th century, history of press, studies on Lithuania

Selected publications (2010-2015):

Articles:

 1. Anita Magowska, Jan Piltz (1870-1930), J Neurol. 2015: Vol. 262 (4), 1099-1100.
 2. Heldur Sander, Toivo Meikar, Anita Magowska, The learned gardeners of the Botanical Gardens of the University of Tartu and their activities (1803-1918). Acta Balt. Hist. 2014, 2 (1), 53-110.
 3. Anita Magowska, The unwanted heroes: war invalids in Poland after World War I. Hist. Med. Allied Sci. 2014, 69 (2), 185-220.
 4. Anita Magowska, Discovering herbalism through art. Plants in Polish symbolic painting (1890-1914). Herba Polonica 2014, 60 (3), 89-100.
 5. Anita Magowska, Musu Lietuva czy Nasza Litwa? Retoryka dwóch nacjonalizmów na Å‚amach czasopism o Litwie wydawanych przed I wojnÄ… Å›wiatowÄ…. Zeszyty Prasoznawcze 2014, 57 (4), 760-771.
 6. Anita Magowska, Halina Bogusz, Z dziejów Sanatorium Å›w. Elżbiety w Poznaniu i jego wÅ‚aÅ›cicielek. Acta Med. Pol. 2014, 4, 63-78.
 7. Anita Magowska, Wandering spleen: A medical enigma, its natural history and rationalization. World J. Surg. 2013, 37 (3), 545-550.
 8. Anita Magowska,The fight against cancer in Poland before 1939. Estudos do Seculo XX 2012 (12), 335-346.
 9. Anita Magowska, Å»ycie codzienne polskich lekarzy w sÅ‚użbie Rosji w XIX w. w Å›wietle ich listów. Hist. Kult. Mater. 2013, 61 (3), 423-434.
 10. Anita Magowska,Kształtowanie się położnictwa jako dziedziny medycyny naukowej w Wilnie w latach 1781-1842. Nowożytna 2013, 15 (1), 91-110.
 11. Anita Magowska, Manifest nowej szkoÅ‚y wiedeÅ„skiej, czyli choroba i jej leczenie wedÅ‚ug Józefa Dietla. Acta Med. Pol. 2013, 3, 141-146.
 12. Anita Magowska, Samoleczenie w wersji dziewiętnastowiecznej. Czas. Apt. 2013, 21, 6-7, 60-64.
 13. Anita Magowska, Jedność - wileńska osobliwość prasowa z 1862 roku. Zeszyty Prasoznawcze 2012, 55 (3), 117-121.
 14. Anita Magowska, Surgery, fame, and misfortune: the life of Bronisław Kader. World J. Surg. 2012, 36, 1998-2002.
 15. Anita Magowska, Seweryn GaÅ‚Ä™zowski wÅ›ród polskich uchodźców w Paryżu w poÅ‚owie XIX w. Acta Med. Pol. 2012 (2), 115-121,
 16. Anita Magowska, A doctor facing turbulent times: Antoni Tomasz Jurasz, citizen of the world. World J. Surg. 2011, 35, 2167-2171.
 17. Anita Magowska, Å»ycie codzienne poznaÅ„skich lekarzy i chirurgów na przeÅ‚omie XVI i XVII w. w Å›wietle poÅ›miertnych spisów ruchomoÅ›ci. Hist. Kult. Mater. 2011, 59, 139-148.
 18. Anita Magowska, Przerwana kadencja rektorska Stefana DÄ…browskiego w Å›wietle dokumentów archiwalnych. Acta Med. Pol. 2011, 1, 141-153.
 19. Anita Magowska, Piotr Paweł Berezowski (1770-1834), lwowski lekarz i filantrop.
  Acta Med. Pol. 2011, 1, 7-12.
 20. Anita Magowska, Dawne aptekarstwo polskie w świetle spraw sądowych toczących się od XIV do XVII w. Pol. 2010, 66, 773-778.
 21. Leon Drobnik, Anita Magowska, The past and new connections between Polish and Turkish medicine anaesthesiologists look towards the future. Anestezivol. Reanim. Dernegi Dergisi, 2010, 38 (3), 165-175.
 22. Anita Magowska, Podróże poznaÅ„skich medyków w okresie miÄ™dzywojennym. M. Pozn. 2010, 3, 191-194.
 23. Anita Magowska, Walka o pieprz i cukier, czyli portugalskie epizody w życiu poznaniaków w erze wielkich odkryć geograficznych. M. Pozn. 2010, 3, 7-11.

Books and chapters in books:

 1. Anita Magowska,Elżbietanki w Polsce Ludowej, in: Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, ed. B. Urbanek, Warszawa: Wydawnictwo Astra, 2013, 217-232.
 2. Anita Magowska, Iluzoryczność technologii medycznych na przykładzie walki z rakiem w Polsce w latach 1921-1952. in: Medycyna a technologia / Medizin und technologie, A. Magowska, F. Dross, Poznań: Wydawnictwo UMP, 2012, pp. 213-228.
 3. Anita Magowska. Praktyka zawodowa polskich lekarzy podczas I wojny Å›wiatowej a rozwój naukowy i organizacyjny medycyny w Polsce w latach 1918-1939. in: Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Serie: Medizingeschichte im Kontext. Bd 17, ed. U. Caumanns, F. Dross, A. Magowska. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2012, pp. 398-411.
 4. Anita Magowska, Analityka medyczna jako element polityki w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce w latach 1918-1939, in: Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ed. B. Urbanek. Warszawa: Oficyna Wyd. Aspra-JR 2011, pp. 207-211.
 5. Anita Magowska, "Analityka bez przyszłości" - problemy diagnostyki laboratoryjnej w Polsce w latach 1945-1979, in: Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, ed. B. Urbanek. Warszawa: Oficyna Wyd. Aspra-JR 2011, pp. 277-284.
 6. Anita Magowska, The mentally ill as a vulnerable population: Polish charitable organizations and the development of psychiatric care in Congress Poland before 1914, in: Health Institutions at the Origin of the Welfare Systems in Europe, ed. Pilar Leon Sanz. Pamplona (Spain) 2010, pp. 151-166.
 7. Anita Magowska (ed.), 90 lat studiów lekarskich w Poznaniu. Ludzie, czas, miejsca. PoznaÅ„: Wydawnictwo Naukowe UMiKM 2010.
 8. Anita Magowska, Heliodor Święcicki - a pioneer of anaesthetization of labour, in: International textbook of obstetric anaesthesia and perinatal medicine. Principles and practice. Warsaw 2010, pp. 11-13.
 9. Anita Magowska, Poznański Wydział Farmaceutyczny w latach 1919-2009: od wiedzy o leku do optymalizacji farmakoterapii, in: Uroczystość 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ed. E. Grześkowiak et al. Poznań: Wydaw. Nauk. UMiKM 2010, pp. 81-89.

 

Top