Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Historii i Filozofii Medycyny

Zapraszamy studentów zainteresowanych historią i filozofią medycyny oraz farmacji do Koła Naukowego przy Katedrze Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Opiekunem Koła jest dr n. farm. Piotr Skalski

Top