Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

2016 i 2017

27 lutego 2017 roku w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu wręczono nagrody w XXV Konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na prace magisterskie i dyplomowe związane z tym miastem. Laureatką konkursu i zdobywczynią I miejsca w kategorii historia została Pani mgr farm. Marta Zdrojewska-Nowak.

Panią mgr Zdrojewską-Nowak doceniono za pracę magisterską Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich na przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867–1921) napisaną w Katedrze Historii Nauk Medycznych UMP. Praca ta została bardzo wysoko oceniona również w trakcie XI Przeglądu Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji w Warszawie zorganizowanym przez PTFarm i IHN PAN w grudniu 2016 r.   

Więcej informacji:

http://www.ump.edu.pl/aktualnosci/xi-przeglad-prac-magisterskich-z-zakresu-historii-farmacji 

https://www.ump.edu.pl/aktualnosci/konkurs-towarzystwa-milosnikow-torunia

 

 

 

 

 

Top