Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

dr n. med. Sebastian Kliwicki

 Kliwicki

E-mail: kliwicki@wp.pl

Tel.: 61 854 71 27

Fax. 61 8547242

dyżur:

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, pok. 1.02

wtorek, godz. 15.00-16.00

 

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego, gdzie realizuje swoje pasje, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami. 

                                                                                                               

Prowadzi zajęcia obowiązkowe z historii medycyny dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego I, a także z fakultetów: rozwój seksuologii, etyka lekarska w praktyce klinicznej – case studies, przewodnik po medycynie współczesnej.               

Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista z zakresu psychiatrii. Rezydentura oraz studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie pracuje nadal jako starszy asystent.                                                                                                               Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, poradniach zdrowia psychicznego, Hospicjum Domowym i Poradni Geriatrycznej w Poznaniu, a także konsultując psychiatrycznie Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu oraz prowadząc własną praktykę. Swoją wiedzę pogłębia i doskonali w czasie systematycznych szkoleń i kursów ( również psychoterapeutycznych i coachingowych). Specjalizuje się w zakresie chorób psychicznych osób dorosłych oraz psychogeriatrii.

Efektem pracy naukowej jest autorstwo i współautorstwo prac w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.

 

 

 

Top