Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Fakultety

Przewodnik po medycynie współczesnej

Przewodnik po farmacji współczesnej

Etyka lekarska w praktyce klinicznej: Case studies

Rozwój seksuologii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biologiczno-medycznych

Historia medycyny dla elektroradiologów, optometrystów, biotechnologów i ratowników medycznych

Top