Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

dr n. med. Michał Owecki

Owecki Michał

Dyżur:

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, Pracownia, do której wchodzi się przez Czytelnię Katedry

wtorek: godz. 8.00-9.00

e-mail: michal.owecki@gmail.com

tel. 61 854 72 44

Doktor nauk medycznych, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista z zakresu neurologii. Szkolenie specjalizacyjne oraz studia doktoranckie odbył w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie pracuje na stanowisku starszego asystenta. Działalność lekarską realizuje ponadto w  Przyklinicznej Poradni Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Poznaniu, a także w ramach własnej praktyki specjalistycznej.              

 Prowadzi zajęcia obowiązkowe z historii medycyny dla polskich i anglojęzycznych studentów Uniwersytetu Medycznego, a także z fakultetów: „Przewodnik po medycynie współczesnej” oraz „Etyka lekarska w praktyce klinicznej – case studies”.             

 Jest autorem artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także podręcznika „Choroby neurologiczne w ciąży”.






Top