Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

2015

4 marca 2015 roku w XXIII Konkursie Towarzystwo Miłośników Torunia na prace magisterskie i dyplomowe poświęcone historii Torunia wyróżnienie w kategorii historia medycyny otrzymała absolwentka Technik Dentystycznych (studia pierwszego stopnia) Pani lic. Natalia Wardach.

Pani Wardach została wyróżniona za pracę Reklama stomatologiczna w prasie polskiej przełomu XIX i XX wieku na przykładzie „Gazety Toruńskiej” przygotowaną w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych UMP.

Więcej informacji:

http://torun.wyborcza.pl/torun/1,35576,17523750,Pisali_o_Toruniu_i_dostali_nagrody__LISTA_LAUREATOW_.html

 

4 grudnia 2015 roku odbył się X Jubileuszowy Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji organizowany przez Sekcę Historyczną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Sekcję Historii Chemii i Farmacji Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Praca Pana mgr. farm. Piotra Skalskiego, napisana w Katedrze i Zakł‚adzie Historii Nauk Medycznych UMP, został‚a uznana za wyróżniającą się i zarekomendowana w wersji skróconej do druku w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Historii Nauki PAN „Analecta”.

Więcej informacji:

https://www.ump.edu.pl/aktualnosci/x-jubileuszowy-przeglad-prac-magisterskich-z-zakresu-historii-farmacji

Top