Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

KATEDRA I ZAKŁAD
HISTORII I FILOZOFII
NAUK MEDYCZNYCH

Seminaria

Dotychczasowe seminaria "Pogranicza historii medycyny":

 • 28 marca 2019 r.: "Trój - głos w sprawie cierpienia": dr Małgorzata Okupnik (kulturoznawca, nauczyciel akademicki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu), dr Martyna Borowczyk (lekarz, nauczyciel akademicki Kliniki Endokrynologii UMP), mgr Katarzyna Stachnik (psycholog, od lat pracująca w poznańskim Hospicjum Palium). Spotkanie prowadziła dr Halina Bogusz.
 • 2 czerwca 2017 r.: dr Anna Pękacka (Klinika Rehabilitacji, Zurych) - Dysfagia i odżywianie - doświadczenia krajów niemieckojęzycznych
 • 9 czerwca 2016 r.: mgr Agnieszka Kutrowska (UAM), Łukasz Olejnik (University College London) - Prywatność genetyczna - potencjał, wyzwania, zagrożenia
 • 13 maja 2016 r.: lek. Halina Bogusz: Śmierć otulona płaszczem. Ruch hospicyjny w Poznaniu - wielowymiarowość inspiracji i działań
 • 22 stycznia 2016 r.: dr Andrea Mariani: Żródła do dziejów aptek jezuickich w Polsce i na świecie. Możliwości i postulaty badawcze na przykładzie inwentarza słuckiego
 • 20 marca 2015 r.: mgr Andreas Jutteman z Uniwersytetu w Halle: Tuberculosis and tuberculosis hospitals in Prussia and Poland in the 19th and beginning of the 20th century
 • 4 kwietnia 2014 r.: dr Marcin Juś: Spór o redukcjonizm w medycynie
 • 6 grudnia 2013 r. mgr Anna Mikulska z toruńskiej Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej: Wojna i medycyna w świetle zbiorów i badań FAPAK
 • 21 marca 2013 r.: mgr Magdalena Matczak (UAM): Choroba jako problem badawczy archeologii i antropologii fizycznej na przykładzie wczesnośredniowiecznego Culmine na Pomorzu
 • 15 lutego 2013 r.: Działalność leczniczo-opiekuńcza zgromadzeń zakonnych w Polsce jako problem badawczy (dr Sz. Cofta, dr hab. A. Magowska, mgr M. Zych, Siostry Szarytki i Elżbietanka)
 • 27 listopada 2012 r.: Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych UMP): Wielka zaraza toruńska w trakcie trzeciej wojny północnej jako społeczny fakt całościowy (casus strachu)
 • 12 marca 2012 r. : Prof. dr hab. Stanisław Jakóbczyk (Instytut Kultury Europejskiej UAM): O znaczeniu
 • 27 listopada 2011 r.: Dr Andrzej W. Nowak (Instytut Filozofii UAM): Mikrob, nauka, miasto
Top